TỔ CHỨC OPPORTUNITY RISING CUNG CẤP BỐN LOẠI HỌC BỔNG CHO THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU CHỌN NHÀ DHA HOẶC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở CÔNG CỘNG.

Mỗi loại học bổng sẽ hỗ trợ một giai đoạn cụ thể trong hành trình giáo dục của mỗi người. Dù bạn đang chuẩn bị vào đại học, là sinh viên quay lại học tiếp hay đang nỗ lực để thi lấy chứng chỉ GED thì chúng tôi đều có học bổng dành cho bạn. Nếu bạn đáp ứng được tiêu chuẩn của một trong các học bổng dưới đây, chúng tôi hy vọng bạn sẽ nộp đơn!

Hãy luôn cập nhật
thông tin

Cập nhật tin tức + thông
tin về học bổng
  YesNo
  Đơn xin Học bổng Opportunity Rising

  Học bổng Opportunity Rising là loại học bổng dành cho học sinh dưới 19 tuổi, đang học trung học và tham gia thi văn bằng bổ túc phổ thông (GED), đã đăng ký vào một cơ sở đại học trong Học kỳ Mùa Thu của năm học sắp tới.

  • Read Requirements

   Yêu cầu đáp ứng điều kiện là:

   • Nơi ở của học sinh phải do DHA hỗ trợ.
   • Có bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng Phát triển Giáo dục Tổng quát (GED) trước khi trở thành sinh viên đại học.
   • Dự tuyển vào một trường đại học trong Học kỳ mùa thu của năm học tới
   • Phải điền toàn bộ nội dung trong đơn đăng ký này

    

   Để đăng ký học bổng này, học sinh phải nộp những tài liệu sau:

   • Gửi trực tuyến hồ sơ đăng ký học bổng đã hoàn thành hoặc gửi qua email đến địa chỉ Chyrel.Roseborough@dhantx.com
   • Gửi email thư giới thiệu (có thể là thư của chủ sử dụng lao động, đại diện cộng đồng hoặc nhân viên nhà trường)
   • Gửi email 01 bản sao điểm GPA, SAT và ACT (bản mới nhất do nhà trường và đơn vị tổ chức thi cấp)
   • Gửi email 01 ảnh chân dung.
   • Hoàn thành mục “Hãy giới thiệu về bạn”
   • Gửi một bài luận đánh máy khoảng 500 từ (không quá 550 từ)

    

   Mỗi Bài luận sẽ được đánh giá về:

   • Chất lượng nội dung
   • Khả năng thu hút người đọc
   • Sự độc đáo
   • Sử dụng đúng quy tắc ngữ pháp (dấu câu và chính tả)
   • Cách trình bày chung

  Đơn xin Học bổng Ascend Opportunity Rising

  Học bổng Ascend là loại học bổng dành cho sinh viên quay lại học và chuẩn bị vào năm thứ hai tại một trường đại học mà không lặp lại học kỳ để giúp giảm bớt một số chi phí giáo dục của học sinh.

  • Read Requirements

   Yêu cầu đáp ứng điều kiện của học bổng Ascend là:

   • Học sinh phải cư trú trong nhà ở được DHA hỗ trợ
   • Sinh viên phải đang chuẩn bị vào năm thứ hai tại một trường đại học
   • Có điểm GPA tích lũy là 2,75
   • Hoàn thành tám (8) giờ Dịch vụ Cộng đồng với DHA (phải được phê duyệt)
   • Hoàn thành tám (8) giờ Dịch vụ Cộng đồng với một cơ quan mà người nộp đơn lựa chọn
   • Phải điền đầy đủ vào đơn xin này

    

   Để nộp đơn xin học bổng này, học sinh nộp các giấy tờ sau:

   • Bộ hồ sơ xin học bổng hoàn chỉnh
   • Bằng chứng về việc đăng ký
   • Bảng điểm chính thức
   • Bằng chứng về Dịch vụ Cộng đồng (được thực hiện trên Giấy Tiêu đề thư của Cơ quan có tên và số điện thoai liên hệ)
   • Địa chỉ & số điện thoại của trường đại học
   • Địa chỉ & số điện thoại của khoa nhận được khoản học bổng đó
   • Địa chỉ & số điện thoại của học sinh trong trường
   • Hai thư giới thiệu
   • Hoàn thành mục “Cho biết Về Bản thân”
   • Một bài luận đánh máy dài 500 từ (không vượt quá 550 từ)

    

   Mỗi Bài luận sẽ được đánh giá về:

   • Chất lượng nội dung
   • Khả năng thu hút người đọc
   • Sự độc đáo
   • Sử dụng đúng quy tắc ngữ pháp (dấu câu và chính tả)
   • Cách trình bày chung
  Application Download (Tiếng Việt)

  Đơn xin Học bổng Summit Opportunity Rising

  Học Bổng Summit là loại học bổng dành cho sinh viên đại học quay lại trường sau thời gian gián đoạn ít nhất là hai năm nhằm giúp giảm bớt một số chi phí giáo dục cho sinh viên.

  • Read Requirements

   Yêu cầu đáp ứng điều kiện của học bổng Summit là:

   • Học sinh phải cư trú trong nhà ở được DHA hỗ trợ
   • Sinh viên phải tham dự hai (2) giờ hội thảo “Làm lại Lần nữa”
   • Có điểm GPA tích lũy là 2,75
   • Sinh viên phải nộp đơn xin trợ giúp tài chính
   • Sinh viên phải đưa ra được bằng chứng về phí nộp đơn/đăng ký đã được thanh toán
   • Phải điền đầy đủ vào đơn xin này

    

   Để nộp đơn xin Học bổng này, sinh viên phải nộp các giấy tờ sau:

   • Bằng chứng về việc đăng ký (ví dụ: thời khóa biểu của lớp, biên lai thanh toán hoặc thư do trường gửi tới)
   • Địa chỉ & số điện thoại của trường đại học
   • Địa chỉ và số điện thoại của sinh viên trong trường
   • Nộp một bài luận đánh máy gồm 300 từ về nội dung: “Tại sao Việc học Đại học lại Quan trọng đối với Tôi” (không dài hơn 550 từ)

    

   Mỗi Bài luận sẽ được đánh giá về:

   • Chất lượng nội dung
   • Khả năng thu hút người đọc
   • Sự độc đáo
   • Sử dụng đúng quy tắc ngữ pháp (dấu câu và chính tả)
   • Cách trình bày chung
  Application Download (Tiếng Việt)

  Đơn xin Học bổng Aspire Opportunity Rising

  Học bổng Aspire là loại học bổng dành cho học sinh đăng ký tham gia chương trình văn bằng bổ túc phổ thông (GED) và cần được hỗ trợ để hoàn thành kỳ thi lấy chứng chỉ GED.

  • Read Requirements

   Yêu cầu đáp ứng điều kiện của học bổng Aspire là:

   • Học sinh phải cư trú trong nhà ở được DHA hỗ trợ
   • Đã tham gia thành công lớp học dự bị GED
   • Được giáo viên khóa học GED chứng nhận là đã sẵn sàng tham gia kỳ thi
   • Phải điền đầy đủ vào đơn xin này

    

   Để nộp đơn xin học bổng này, học sinh nộp các giấy tờ sau:

   • Bằng chứng về việc đăng ký trường học (ví dụ: thời khóa biểu của lớp, biên lai thanh toán)
   • Thông tin liên hệ của giáo viên lớp GED