Chúng tôi tin tưởng rằng bất kỳ ai cũng xứng đáng có được cơ hội theo đuổi giáo dục đại học và học tập suốt đời. Tổ chức của chúng tôi mang đến khả năng tiếp cận các nguồn lực và trải nghiệm để những người thuộc gia đình có thu nhập thấp có thể tìm được các cơ hội nghề nghiệp tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tìm hiêủ thêm để biết chúng tôi là ai và công việc mà chúng tôi thực hiện trong video này.


Our Impact

 • Tổ chức kỷ niệm
  20
  năm cung cấp dịch vụ trong năm 2017

 • Đã trao tặng
  1.084
  suất học bổng kể từ năm 1997

 • 87,8%
  học sinh của Dallas ISD thuộc diện khó khăn về kinh tế.

 • Số tiền học bổng đã trao là
  1.488.048
  đô-la

 • 24%
  học sinh của chúng tôi đã dùng quỹ của họ để quay lại tiếp tục học tập

 • 495
  cơ hội thực tập được dành cho các học sinh nhận học bổng

 • 73%
  học sinh của chúng tôi đã dùng tiền học bổng để theo học đại học

 • Chỉ 1 trong số 10
  thanh niên thuộc diện thu nhập thấp hoàn thành một chứng chỉ hoặc văn bằng ở tuổi 24 [Gates Foundation]

Chỉ 30
phần trăm học sinh thuộc diện thu nhập thấp đăng ký học đại học ngay sau khi học xong trung học và chỉ có 9 phần trăm có được bằng cử nhân ở tuổi 25 [Forbes]